Komanda

Inga BLAŽIENĖ
SKYRIAUS VADOVĖ, Vyresnioji mokslo darbuotoja

ORCID

Moksliniai interesai:
Užimtumo ir darbo rinkos politika, darbo sąlygos, socialinis dialogas, kolektyviniai darbo santykiai.

Kontaktai:
Tel. numeris: +370 614 93722
El. paštas: inga.blaziene@dsti.lt


BOGUSLAVAS GRUŽEVSKIS
VYRIAUSIASIS MOKSLO DARBUOTOJAS

ORCID

Moksliniai interesai:
Gyventojų užimtumas, darbo rinka; nedarbas ir jo socialinės pasekmės; darbo rinkos politikos priemonės; draudimas nuo  nedarbo; užimtumo tarnybų veikla; socialinis dialogas; skurdo ir socialinės atskirties mažinimas; regioninė socialinė politika ir socialinės investicijos.

Kontaktai:
Tel. numeris: (8 5) 275 2113


RŪTA BRAZIENĖ
VYRIAUSIOJI MOKSLO DARBUOTOJA

ORCID

Moksliniai interesai:
darbo rinkos ir užimtumo politika, nesaugus užimtumas, socialiai pažeidžiamų asmenų (jaunimas, neįgalieji, vyresnio amžiaus asmenys, moterys ir kt.) situacija darbo rinkoje, jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką, užimtumo kokybė.

Kontaktai:
Tel. numeris: (8 5) 275 2503
El. paštas: ruta.braziene@dsti.ltLaima OKUNEVIČIŪTĖ NEVERAUSKIENĖ
VYRIAUSIOJI mokslo darbuotoja

ORCID

Moksliniai interesai:
Darbo rinka; darbo rinkos politika; regioninė diferenciacija; tikslinių grupių (pažeidžiamų grupių) integracija ir stebėsena; socialinė ekonomika.

Kontaktai:
Tel. numeris: (8 5) 275 2235
El. paštas: laima.okuneviciute@dsti.lt


Julija MOSKVINA
Vyresnioji mokslo darbuotoja

ORCID

Moksliniai interesai:
Gyventojų užimtumas, užimtumo politika; aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; senėjančios visuomenės iššūkiai darbo rinkai; pažeidžiamos gyventojų grupės darbo rinkoje.

Kontaktai:
Tel. numeris: (8 5) 275 2235
El. paštas: julija.moskvina@dsti.lt


Arūnas POCIUS
VyresnYSIS mokslo darbuotojaS

ORCID

Moksliniai interesai:
Situacijos pokyčių vertinimas regioninėse darbo rinkose; darbo išteklių regioninė vidinė ir išorinė migracija; šešėlinė ekonomika ir nelegalus užimtumas; bendrosios užimtumo ir nedarbo raidos tendencijos; darbo išteklių raidos pokyčiai ir jų kaitos perspektyvos bei gyventojų senėjimo įtaka darbo rinkos raidai; laisvų darbo vietų pokyčio netolygumo vertinimas.

Kontaktai:
Tel. numeris: (8 5) 275 2503
El. paštas: arunas.pocius@dsti.lt


Rasa MIEŽIENĖ
Vyresnioji mokslo darbuotoja

ORCID

Darbo rinkos politika; darbo sąlygos; gyvenimo lygis ir jo matavimas.

Kontaktai:
Tel. numeris: (8 5) 275 2434
El. paštas: rasa.zabarauskaite@dsti.lt


Sandra KRUTULIENĖ
mokslo darbuotoja

ORCID

Moksliniai interesai:
Gyvenimo kokybė; lėtinėmis ligomis sergančių asmenų gyvenimo kokybė ir užimtumas; pažeidžiamų asmenų grupių integracija į darbo rinką.

Kontaktai:
Tel. numeris: (8 5) 210 2071
El. paštas: sandra.krutuliene@dsti.lt


Ramunė GUOBAITĖ
mokslo darbuotoja

ORCID

Moksliniai interesai:
Individuali ir kolektyvinė darbo teisė, darbo laiko teisinis reguliavimas, darbo ir socialinės apsaugos teisės sąsajos, užimtumo teisė, atlikusiųjų bausmę asmenų, jaunimo užimtumas, industriniai santykiai.

Kontaktai:
Tel. numeris: +370 684 68901
El. paštas: ramune.guobaite@dsti.lt


JUSTINA KRAULEDAITĖ
DOKTORANTĖ

Moksliniai interesai:
Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką; darbo rinkos politika; gyventojų užimtumas; socialiai pažeidžiamų asmenų kaip NEET situacija darbo rinkoje.

Kontaktai:
El. paštas: justina.krauledaite@lstc.lt


PAULIUS BALSYS
DOKTORANTAS

Moksliniai interesai:
Karinė sociologija; identitetas; socialinė integracija.

Kontaktai:
El. paštas: paulius.balsys@lcss.lt


VILMA RAŽAUSKIENĖ
DOKTORANTĖ

Moksliniai interesai:
Užimtumas, socialinė politika, šeimos sociologija, motinystė, lyčių studijos.

Kontaktai:
El. paštas: vilma.razauskiene@lcss.lt


SUAT AKSU
DOKTORANTAS

Moksliniai interesai:
Švietimo sociologija, perėjimas iš mokyklos į darbą, įgūdžių neatitikimas, socialinė politika.

Kontaktai:
El. paštas: suat.aksu@lcss.lt


INDRĖ HUSEYNOVA
DOKTORANTĖ

Moksliniai interesai:
Migracijos sociologija; darbo rinkos tyrimai; migrantų įtrauktis; tarptautinė migracija; bendruomenių ir diasporos tyrimai; jaunimo socioekonominė integracija.

Kontaktai:
El. paštas: indre.huseynova@lstc.lt


Raita Karnite
VyrESNIOJI mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai:
Viešieji finansai, makroekonominis modeliavimas, makroekonominė raida

Kontaktai:
El. paštas: raimara@epc.lv


KAMILĖ BOTYRIŪTĖ
DOKTORANTĖ

Moksliniai interesai:
Nesaugus užimtumas, darbo rinkos politika, tarptautinė migracija, darbo migracija, regioninė socialinė politika, regioninė integracija

Kontaktai:
El. paštas: kamile.botyriute@lcss.lt


Vilija Jatkevičienė
Specialistė

Kontaktai:
Tel. numeris: +370 656 08852
El. paštas: vilija.jatkeviciene@dsti.lt